Systemy alarmowe w domu i mieszkaniu

Firma Flota System wdraża systemy alarmowe na rzecz osób prywatnych – właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań. Nasze systemy w istotny sposób poprawiają bezpieczeństwo oraz umożliwiają obniżenie stawki polisy ubezpieczeniowej. W ramach wdrożenia przeprowadzamy analizę potrzeb, wybieramy i projektujemy rozwiązanie, instalujemy system, szkolimy i zapewniamy pewne wsparcie powdrożeniowe. 

System alarmowy to potoczna nazwa dla systemu sygnalizacji włamania i napadu. Instalacje tego typu służą do wykrywania prób włamania lub pojawienia się osoby niepowołanej w domu lub mieszkaniu. Nowoczesne systemy alarmowe mogą również reagować na inne niebezpieczne zdarzenia, takie jak pożar, zalanie czy wyciek gazu. W przypadku wykrycia zagrożenia, system może uruchomić sygnał alarmowy, powiadomić o zaistniałej sytuacji właściciela nieruchomości, a także wysłać informację  do odpowiednich służb – agencji ochrony lub na policję. Jeśli system alarmowy dysponuje sterowaniem mediami, może również odciąć prąd, wodę czy gaz. Rozbudowane systemy alarmowe mogą również realizować dodatkowe funkcje, takie jak kontrola dostępu oraz komunikować się z automatyką budynkową.

Jak działa system alarmowy

System alarmowy składa się z kilku elementów, które współpracują ze sobą, aby wykryć i zasygnalizować zagrożenie. Oto podstawowe elementy systemu alarmowego:

 1. Czujniki ruchu – Czujniki ruchu to urządzenia, które wykrywają ruch w pomieszczeniu. W przypadku, gdy zostanie wykryty ruch, czujnik wysyła sygnał do centrali alarmowej.
 2. Czujniki drzwi i okien – Czujniki drzwi i okien to urządzenia, które wykrywają otwarcie drzwi lub okien. W przypadku, gdy zostanie wykryte otwarcie, czujnik wysyła sygnał do centrali alarmowej.
 3. Centrala alarmowa – Centrala alarmowa to urządzenie, które odbiera sygnały z czujników i analizuje je. W przypadku wykrycia zagrożenia, centrala alarmowa aktywuje alarm i wysyła sygnał do właściciela, służb ochrony lub policji.
 4. Sygnalizator – Sygnalizator to urządzenie, które emituje dźwiękowe lub wizualne alarmy w przypadku wykrycia zagrożenia. Może to być dźwiękowa syrena, migające światło lub powiadomienie na telefonie.
 5. Urządzenie sterujące (manipulator, klawiatura) – Urządzenie sterujące to panel, który umożliwia właścicielowi systemu alarmowego uzbrajanie i rozbrajanie systemu. Za pomocą panelu można również przetestować czujniki i wykonać inne funkcje.
 6. System powiadomień – System powiadomień to mechanizm, który informuje właściciela systemu alarmowego o wykryciu zagrożenia. Powiadomienia mogą być przesyłane na telefon, e-mail lub poprzez aplikację mobilną.

W przypadku wykrycia zagrożenia, system alarmowy działa w taki sposób, że czujniki wykrywające ruch lub otwarcie drzwi lub okien wysyłają sygnał do centrali alarmowej. Centrala alarmowa analizuje sygnały i aktywuje alarm, który może być słyszany przez ludzi w pobliżu i informuje służby ochrony lub policję o zaistniałej sytuacji. Właściciel systemu alarmowego jest informowany o wykrytym zagrożeniu za pomocą systemu powiadomień i może podjąć odpowiednie kroki, aby chronić swoje mienie.

Czy warto mieć alarm domowy

System alarmowy radykalnie zmniejsza ryzyko włamań – aż o 95%. Nowoczesne alarmy wyposażone są w czujniki nie tylko zabezpieczające obiekt przed wtargnięciem osób niepowołanych, ale również chronią przed następstwami pożaru, zaczadzenia i zatrucia gazem. Wśród wielu korzyści płynących z takich instalacji na wyróżnienie zasługują:

Zapobieganie włamaniom

Systemy alarmowe mogą zapobiec włamaniom, ponieważ potencjalni włamywacze zwykle unikają domów i mieszkań, które są zabezpieczone alarmem. Statystyki pokazują, że ryzyko włamań w obiektach wyposażonych w system sygnalizacji włamań i napadów maleje aż o 95%.

Ochrona przed kradzieżą

Systemy alarmowe służą do ochrony mienia przed kradzieżą. Dotyczy to szczególnie miejsc, które nie mogą być ciągle nadzorowane, takie jak garaże, składziki, ogrody zimowe itp.

Pomoc w nagłych przypadkach

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, takiej jak włamanie, napad, pożar, system alarmowy może automatycznie powiadomić służby ratownicze lub policję, co znacznie przyspieszy reakcję na sytuację.

Poczucie bezpieczeństwa

Korzystanie ze systemu alarmowego daje poczucie spokoju bezpieczeństwa, co jest nieocenione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy przestępczość jest coraz bardziej powszechna.

Zapobieganie pożarom

Dzięki wyposażeniu systemów alarmowych w czujniki ognia, gazu, czadu oraz zalania, system zabezpiecza obiekt również wtedy, gdy stoi on pusty lub domownicy śpią. Prawidłowo skonfigurowany system sam powiadomi straż pożarną o pożarze. 

Spokój i bezpieczeństwo

Praktycznie wszystkie firmy ubezpieczeniowe stosują preferencyjne stawki na ubezpieczenie obiektów wyposażonych w system alarmowy. Niekiedy brak takiego systemu skutkuje odmową podpisania umowy.

ZAMÓW BEZPŁATNY PROJEKT

Chcesz się dowiedzieć, jak zainstalować system monitoringu w swoim samochodzie lub pojazdach firmy? Nie wiesz, jak zbudować system kontroli dostępu lub instalację alarmową w domu lub firmie?  Zastanawiasz się, jakie mogą być koszty systemu kamer? Potrzebny Ci porządny alarm w samochodzie?

Po prostu zadzwoń. Doradzimy i bezpłatnie wykonamy projekt oraz wycenę. 

Zobacz również

Monitoring samochodów prywatnych

Flota System instaluje systemy monitoringu GPS w samochodach prywatnych. Dobieramy optymalne urządzenia, sprawnie instalujemy i szkolimy. Dowiedz się więcej.

Kamery w domu

Mamy duże doświadczenie w budowie systemów kamer chroniących domy i posesje. Zapewniamy najnowszej generacji sprzęt i rozsądne ceny. Dowiedz się więcej.

Rodzaje czujników w systemach alarmowych

W projektowanych instalacjach specjaliści z Flota System wykorzystują różne rodzaje czujników, których zadanie jest wykrycie sytuacji alarmowej. Wybór czujników zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj potencjalnych zagrożeń, budżet, poziom bezpieczeństwa, możliwość podłączenia kabli itp. Każdy projekt jest dla nas inny i zawsze ściśle dopasowujemy użyte rozwiązanie do specyfiki konkretnych zadań i związanych z nimi wymagań. Aby uporządkować zagadnienie, warto wymienić rodzaje czujników stosowane w systemach alarmowych. Ze względu na rodzaj wykorzystywanej technologii, wyróżniamy:

 • Czujniki podczerwieniCzujki podczerwieni są powszechnie stosowane w systemach SSWiN (systemach sygnalizacji włamania i napadu), gdzie ich głównym zadaniem jest wykrywanie ruchu w pomieszczeniach. Czujki podczerwieni wykorzystują wiązkę światła podczerwonego i wyróżniamy dwie główne kategorie ze względu na ich sposób działania. Pasywne czujki podczerwieni (PIR – Passive Infrared) reagują na nagłe zmiany promieniowania podczerwonego (temperatury w otoczeniu) obiektów będących w ruchu. Aktywne czujki podczerwienina przykład bariery podczerwieni, gdzie wykorzystuje się nadajnik emitujący wiązkę światła podczerwonego do odbiornika, a w momencie przerwania jej przez poruszający się obiekt, uruchamia się alarm.
 • Czujniki mikrofalowe: Wykorzystywane w celu detekcji ruchu, ale działają inaczej niż czujki podczerwieni. Emitują mikrofale, które odbijają się od obiektów w pomieszczeniu. Jeśli odbiją się od obiektu będącego w ruchu, to czujka wywoła alarm. Ich zaletą jest fakt, że są odporne na zmiany temperatury otoczenia, w tym deszcz czy wiatr, dlatego ich użycie zmniejsza ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów, które istnieje w przypadku czujek ruchu PIR.
 • Czujniki dualne PIR+MW – Czujki dualne PIR+MW to czujki wykorzystujące promieniowanie podczerwieni (promieniowanie cieplne) i mikrofale. Połączenie tych dwóch technologii sprawia, że równolegle działają dwa tory detekcji, co pozwala wyeliminować ryzyko występowania fałszywych alarmów, jakie dla tradycyjnych czujek PIR wywołują na przykład skondensowane masy powietrza (czujki PIR są podatne na fałszywe alarmy).
 • Czujniki magnetyczneZwane też kontaktronami, są urządzeniami sygnalizującymi włamania poprzez wykrycie otwartych drzwi lub okien. Składają się z dwóch elementów: kontaktronu i magnesu, które montowane są przeciwlegle do siebie. Gdy kontaktron pozostaje w polu magnetycznym, oznacza to dla systemu, że wszystko jest w porządku. Jednak gdy kontaktron znajdzie się poza zasięgiem magnesu, jeśli alarm jest aktywowany, włączy się. Czujki magnetyczne są bardzo skuteczne i nie wymagają żadnych dodatkowych czujników, dzięki czemu są popularnym wyborem wśród użytkowników systemów alarmowych.
 • Czujniki wibracyjne – są urządzeniami wykrywającymi mikro drgania na podłożu, do którego zostały przymocowane. W momencie wykrycia takich drgań, czujki aktywują alarm. Zwykle wykorzystuje się je do sygnalizacji uderzeń w drzwi lub zbicia szyby. Warto jednak podkreślić, że nawet jeśli szyba nie zostanie skutecznie zbita, ale przy próbie nastąpią drgania, czujki wywołają alarm. Czujki wibracyjne są prostymi w użyciu i nie wymagają specjalistycznej konserwacji, co czyni je popularnym wyborem dla wielu użytkowników systemów alarmowych.
Ze względu na zastosowanie, czujniki alarmowe można podzielić na:
  • Czujniki ruchu: Czujniki te reagują na ruch w pomieszczeniu i są najczęściej wykorzystywane do monitorowania wnętrz budynków. Mogą działać na zasadzie detekcji ruchu w podczerwieni lub radaru.
  • Czujniki drzwi i okien: Czujniki te reagują na otwarcie drzwi lub okien. Są montowane na ramie drzwi lub okna oraz na framudze, co pozwala na wykrycie otwarcia.
  • Czujniki dymu: Czujniki te służą do wykrywania dymu i pożaru. Wykorzystują różne technologie, takie jak optyczne, jonizacyjne czy termiczne.
  • Czujniki gazu: Czujniki te reagują na obecność gazów, takich jak metan, propan, dwutlenek węgla czy tlenek węgla. Są one szczególnie ważne w przypadku wykrywania wycieku gazu.
  • Czujniki zalania: Czujniki te reagują na wilgoć i wykrywają zalanie lub przeciek wody. Są często stosowane w piwnicach, łazienkach, pralniach i innych pomieszczeniach narażonych na zalanie.
  • Czujniki wstrząsów: Czujniki te reagują na wstrząsy i drgania. Są one stosowane w systemach alarmowych do wykrywania prób włamania lub uszkodzenia okien lub drzwi.

.

Systemy do różnych potrzeb i na każdą kieszeń

Fachowcy z Flota System wykorzystują w realizacjach szeroką gamę, kilkudziesięciu typów urządzeń, zapewniających wymaganą funkcjonalność w różnych zastosowaniach. Inne urządzenia dobieramy do instalacji w obiektach prywatnych, inne w zastosowaniach biurowych, a jeszcze inne do pracy w magazynach lub w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Staramy się, aby każdy projektowany i realizowany przez nas system był szyty na miarę, zapewniając efektywność kosztową, odporność na zmiany w technologii i ewoluujące z czasem potrzeby klientów.

Jaki alarm do domu jednorodzinnego

Projektując instalację alarmową do domu jednorodzinnego bierzemy pod uwagę szereg mających wpływ na wybór centralki alarmowej, czujników oraz sposobu połączenia czujników z centralą. Czynniki, które uwzględniamy to przede wszystkim:

 1. Czy osobną ochroną powinny być objęte jego składowe lub budynki zewnętrzne? Jeśli tak, będzie konieczny podział ochrony na strefy oraz poprowadzenie okablowania w gruncie.
 2. Czy w domu są zwierzęta domowe? Jeśli tak, konieczne będzie zastosowanie czujek niewrażliwych na ich obecność.
 3. Czy jest możliwość poprowadzenia okablowania? Jeśli nie, konieczne będzie zastosowanie czujek z połączeniem bezprzewodowym.

 

Łączny koszt systemu alarmowego w domu lub w małej firmie może się zamknąć w kwocie 2000 zł. Ceny większych instalacji zależą od stopnia zaawansowania, liczby czytników, zamków oraz obsługiwanych budynków. Prosimy o kontakt z firmą Flota System, aby uzyskać wstępną wycenę.

Jaki alarm do mieszkania

Odpowiedni dobór instalacji w mieszkaniu możliwy jest dopiero po uwzględnieniu szeregu czynników. Wśród nich, na szczególną uwagę zasługują:

 1. Czy mieszkanie jest własnością inwestora i czy możliwe będzie wkucie kabli i swobodne rozmieszczenie czujek.
 2. Czy w mieszkaniu są zwierzęta domowe? Jeśli tak, konieczne będzie zastosowanie czujek niewrażliwych na ich obecność.
 3. Jeśli mieszkanie jest wynajmowane, czy inwestor życzy sobie, aby instalacja przygotowana była na szybki demontaż i zamontowanie w innym miejscu.

Alarm domowy a pies lub kot

Jeśli podczas nieobecności domowników w chronionym mieszkaniu lub domu przebywa kot lub pies i porusza się on swobodnie między pomieszczeniami, może być to przyczyną uruchomienia alarmu. W takim przypadku projektując instalację alarmową rozważamy następujące rozwiązania: 

 1. Odpowiednie czujniki: Niektóre czujniki posiadają funkcję ignorowania zwierząt, np. PIR PET. Tego rodzaju czujniki są w stanie odróżnić ruch człowieka od ruchu zwierząt i tym samym zminimalizować fałszywe alarmy. Możliwe jest ustalenie wielkości obiektu, którego przemieszczenia nie wzbudzi alarmu.
 2. Czujniki w odpowiednich miejscach: Aby uniknąć fałszywych alarmów, ważne jest, aby czujniki były umieszczone w miejscach, gdzie zwierzęta nie będą ich uruchamiać. 
 3. Wydzielenie stref dostępnych dla zwierząt: Ruch w wydzielonych strefach będzie ignorowany przez system. Przebywanie zwierząt pod nieobecność domowników będzie ograniczone tylko do wydzielonych obszarów.
 4. Zastosowanie czujników magnetycznych (kontaktronów): Tego typu czujniki reagują na otwarcie drzwi lub okien, ale nie reagują na ruch.

Instalacje w całej Polsce

Realizujemy projekty wchodzące w zakres naszych usług na terenie całej Polski. Jedynie w przypadku najmniejszych instalacji, takich jak alarmy w samochodach osobowych, ograniczamy zasięg naszego działania do Łodzi i okolic. 

Typowe instalacje zamykamy w ciągu kilku dni. Wszyscy klienci mogą liczyć na błyskawiczną pomoc zdalną lub, jeśli zachodzi ku temu potrzeba, na miejscu instalacji. 

Alarm domowy – cena z montażem

Na koszt alarmu domowego składają się następujące elementy:

 • koszt zakupu czujników,
 • koszt zakupu centralki wraz z systemem awaryjnego podtrzymania zasilania,
 • koszt zakupu urządzenia umożliwiającego powiadomienie właściciela czy agencję ochrony,
 • koszt instalacji urządzeń i okablowania,
 • szkolenie osób odpowiedzialnych za system kontroli alarmowy.
Łączny koszt systemu alarmowego w domu lub w mieszkaniu może się zamknąć w kwocie 2000 zł. Ceny większych instalacji zależą od stopnia zaawansowania, liczby czujników, długości okablowania, konieczności stworzenia instalacji podtynkowej itp. Prosimy o kontakt z firmą Flota System, aby uzyskać wstępną wycenę.